Regulamin

REGULAMIN HOTELU PRACOWNICZEGO METRO

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:
– Wszyscy Goście meldujący się w Hotelu Pracowniczym Metro zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.
– Gość akceptuje warunki regulaminu w momencie dokonania rezerwacji.
-Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.12:00 i trwa do godz. 10:00 następnego dnia.
– Jeśli Gość chce przedłużyć pobyt, powinien zgłosić to dzień wcześniej w recepcji.
– W przypadku nie opuszczenia pokoju do godz.10:00 zostanie naliczona następna doba.
– Hotel Pracowniczy Matro akceptuje zwierzęta.
2. WARUNKI REZERWACJI:
– W momencie dokonania rezerwacji Hotel Pracowniczy Metro obciąży Goscia opłatą stałą za cały zarezerwowany pobyt.
– W przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się Gościa, Hotel Pracowniczy Metro pobiera opłatę za cały pobyt.
– Hotel Pracowniczy Metro nie zwraca nadwyżki za niewykorzystany pobyt.
– Dokonując rezerwacji akceptują Państwo określone warunki dotyczące zasad Hotelu Pracowniczego Metro. Prosimy o szczegółowe sprawdzenie opisu obiektu, pokoi oraz cen przed dokonaniem rezerwacji ponieważ nie zwracamy uiszczonych opłat.
3. PŁATNOŚCI:
– Przelew na rachunek bankowy do 72 godzin przed datą przyjazdu. Jeśli płatność nie zostanie uznana na rachunku bankowym Hotel Pracowniczy Metro może anulować rezerwację.
– Gotówka w dniu przyjazdu. W tym przypadku są to rezerwacje niegwarantowane.
– Pobrane z karty płatniczej, której dane zostały podane przy rezerwacji pobytu.
4. ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE:
– Warunkiem zameldowania jest okazanie ważnego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu.
– Hotel Pracowniczy Metro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
a. będzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy regulamin przebywania w Hotelu Pracowniczym Metro,
c. zachowanie odbiega rażąco od ogólnie przyjętych norm społecznych.
5. ZASADY PRZEBYWANIA W HOTELU PRACOWNICZYM METRO:
– Gość zobowiązany jest powiadomić recepcję o wszelkiego rodzaju zniszczeniach i awariach w zajmowanym pokoju.
– Gość zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym poszanowania ciszy nocnej w godzinach 22:00 do 6:00 następnego dnia. W przypadku głośnego oraz skandalicznego zachowania Gościa, Hotel Pracowniczy Metro automatycznie dokona wymeldowania oraz obciąży karą pieniężną w wysokości 1500 zł ( interwencja Policji lub Straży Miejskiej).
– Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Hotelu Pracowniczego Metro po uprzednim poinformowaniu recepcji Hotelu.
– Gość nie może dokonywać samodzielnie jakichkolwiek napraw.
– Zakaz palenia obowiązuje we wszystkich pomieszczeniach Hotelu Pracowniczego Metro. Za złamanie zakazu Hotel Pracowniczy Metro może nałożyć na gościa karę pieniężną.
– Zakaz spożywania alkoholu oraz gier hazardowych na terenie obiektu.
Opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY:
– Hotel Pracowniczy Metro nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
– Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody jakie wyrządzi.
CENNIK ZA USZKODZENIE LUB DEWASTACJĘ NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW;
1. Łóżko piętrowe -800zł
2. Materac -350zl
3. Szafa – 450zł
4. Szafka nocna – 100zł
5. Taboret – 20zł
6. Poszwa -30zł
7. Poszewka – 20zł
8. Prześcieradło – 30zł
9. Kołdra – 80zł
10. Poduszka -20zł
11. Podgrzewacz wody 10l – 500zł
12. Telewizor – 250zł
13. Dekoder – 200zł
14. Klucz – 30zł
15. Zniszczenie ścian np.: wbicie gwoździ -300zł
16.Lodówka -600zł
17. Czajnik -100zł
18. Grzejnik -200zł
19. Zniszczenie rakietek do ping-ponga – 20zł
20. Przepychanie rur w wyniku zapchania odpadami – 20zł
21. Dodatkowe sprzątanie terenu lub pomieszczeń (np.: wymioty, ekstramenta) – 100zł
22. Palenie papierosów w pomieszczeniach Hotelu – 100 zł
ODSTĄPIENIE OD USŁUGI:
W przypadku wystąpienia okoliczności mających charakter siły wyższej Hotel Pracowniczy Metro może odstąpić od świadczenia usługi hotelowej oraz zwrócić niewykorzystaną kwotę lub zaproponować pobyt w innym terminie.
DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU
Właściciele Hotelu Pracowniczego Metro